Geometrián alapuló élményközpontú pedagógia

Célunk, hogy egy, a geometrián mint egyetemes vizuális nyelvezeten alapuló, élményközpontú, az érzékszervek mindegyikét játékba hozó, a szociális képességeket is fejlesztő, a tudomány és a művészet összefüggéseit, szinergiáit felfedező pedagógiai gyakorlatot dolgozzunk ki.